Какво е пълно комплектен основен ремонт на автомобил

Многообразието на технологични процеси в условията на пълно комплектен основен ремонт не дава възможност да се следи качеството на ремонтните работи. Процеси като разглобяване, почистване, контроло-сортировъчни работи и други се изпълняват в автосервизите: http://chistamoneta.com/2017/04/23/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8.

Пълно комплектният основен ремонт на моторните превозни средства създава многообразие в производствения раздробеност на скъпо обзавеждане. Количеството на използвани части при ремонта зависи от правилното изпълнение и разглобяване. Следователно производствения участък за разглобяване е същевременно аготвителен. В условията на пълно комплексен ремонт тези негови функции се нарушават, в резултат, на което се увеличава и нуждата от възстановителни работи.

Тук може да видите ангренажен ремък за всички марки автомобили: Авточастите втора ръка са по-изгодни!

Качеството на разглобяване се обуславя от нивото на механизация на производството. Само в големите производствени заводи за автомобили е оправдано икономически използването на високопроизводително обзавеждане.

В резултат на лошата организация на демонтажи почистващи и контрола-сортировъчни работи, авторемонтното производство носи големи загуби.

В резултат на процесите по организация на демонтажните, почистващи и контроло-сортировъчни работи, авторемонтното производство ще определя и печалбата или загубите. Най-много загуби автомобилната индустрия търпи, когато има неудовлетворителна организация и възстановяване. Обикновено в заводи и сервизи се извършват пълно комплексни основни ремонти и възстановяване на авточасти. Възстановяването става на малки серии.

Внедряването на ефективни технологии ще позволи възстановяване на голям процент авто части и замяната им с нови.

 

 

Scroll to Top